Kurumsal

MİSYONUMUZ

DOĞRU SEÇİMLER YAPABİLEN

Bireyin kendini tanımasını sağlamak, hem kendisi için hem de içinde bulunduğu toplum için en yararlı olacak kararları alma yetisini kazandırmak.

ÖZGÜVEN SAHİBİ VE SORUMLULUKLARININ BİLİNCİNDE

Hayatın olumlu ve olumsuz gelişmelerine hazırlıklı olabilen, yetenek ve bilgisini kullanarak yaşamda sağlam adımlar atabilecek davranış ve özelliklere sahip bireyler yetiştirmek.

ÇEVRESİNE VE KENDİSİNE ÇOK YÖNLÜ KATKISI OLAN

Öğrencilerin sadece ileride kazanacakları mesleklerdeki başarıları ile değil davranışları ve sosyal yaşam becerileri ile de topluma ve kendilerine katkı yaratmasını sağlamak.

ÇAĞDAŞ BİLGİLERE ULAŞABİLEN, GELİŞMELERE AYAK UYDURAN

Miİliyetçi , laik ve demokratik anlayışla dünyadaki gelişmeleri izleyen, değerlendiren, gelişmeleri yaşamına uyarlayabilen, uluslararası alanda iletişim kurabilen bireyler yetiştirmek.

ÖĞRENMEYİ ÖĞRENEN

Öğrencinin kendisini, öğrenme kapasitesini, başarı ile kullandığı ve kullanmaya ihtiyacı olan yöntemi, öğrenmek istediği konuya olan bilgisini ve ilgisini bilmesini sağlamak.

VE MUTLU

Hayatta tatmin olmanın belirli bir formülü olmadığını, her bireyin kendine uygun olabilecek ve severek yapacağı şeyleri farketmesini ve bu doğrultuda yeniliklerini keşfetmesini SAĞLAMAK.

VİZYONUMUZ

Eğitim ve öğretim hizmetlerini çağdaş ölçütler doğrultusunda yürüten, sürekli gelişen, nitelikli ve yenilikçi bir kurum olmaktır. Dayandığı değerlerden aldığı güçle geleceği kuşatan ulusal ve uluslararası ölçütlerde evrensel boyutta düşünebilen lider insanları yetiştirecek saygın bir okul olmak emelindeyiz.

Özel Genç Ufuk Lisesi

Toplumumuzun değerlerinden kaynaklanan güçlü kurum kültürüyle,

Amatör ruhlu bir profesyonel yönetim anlayışını, ilkeliliği ve paydaşlarının mutluluğunu esas alan eğitim-öğretim ortamları ve geleceği şekillendirme sorumluluğuna sahip idealist öğrencilerinin nitelikleriyle,

Eskişehir'in önde gelen kolejleri içinde lider bir okul ve Türkiye 'de adını duyurabilecek bir vizyona sahip olma hedefindedir.

Yukarı Çık