Kampüste Yaşam

EĞİTİM MODELİMİZ

Öğrenciyi merkezine alan,etkin ve verimli öğrenmeye dayalı, farklı yaklaşımların kaynaştırılarak uygulanmasıyla zenginleştirilmiş Genç Ufuk Eğitim Modelinde;

Her öğrencinin bireysel farklılıklarının ve öğrenme eksiklerinin tespit edilip bu doğrultuda çalışma ve çalışma ortamlarının hazırlandığı TAM ÖĞRENME MODELİ

Sonuca dayalı anlayış yerine sürece dayalı anlayışı benimseyen ve önceki bilgileri yenileri ile bütünleştiren YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM

Her öğrencinin kendi seviyesi ile yarıştığı ve kendi seviyesi doğrultusunda aylık hedeflerin oluşturulduğu BİREYSEL HEDEFLEME SİSTEMİ

Öğrenenin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı ilgili kararlar ve öz düzenleme olanaklarının verildiği AKTİF ÖĞRENME MODELİ

Öğrencilerin kendi araştırmaları düşünmeleri ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasında teşvik eden BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME YAKLAŞIMI

Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlayan bağımsız ve eleştirel düşünme ile problem çözme yeteneği kazandıran PROJE TABANLI ÖĞRETİM MODELİ

 • GENÇ UFUK'TA AKADEMİK BAŞARI

 • "Sistem sürekli değişse de beklentilerin asla değişmediği gerçeği doğrultusunda;

  Geçmişi başarılarla dolu ,sağlam bir sınav başarısı tecrübesi,Her üniteden sonra KTS ( Konu Tarama Sınavları ) Merkezi sınavlara hazırlık için haftalık ve aylık deneme sınavı uygulamalarıSınav öncesi her öğrencinin kendi başarısı doğrultusunda bireysel hedef çalışmaları,sınav sonrası detaylı analizler ve problem çözme stratejileri,Yapılan ölçme değerlendirmeler doğrultusunda eksikleri gidermek için bireysel, grup ve zorunlu etütler,Mükemmel bir ÖSYS başarısı için sınavlardan önce yarıyıl tatilinde ve sınavdan en az 15 gün öncesinde Kamp Programları,Rehber Öğretmenlerimiz ve branş öğretmenlerimiz tarafından yakından ilgi ve sürekli takip kapsamında zorunlu ödev ve zorunlu etüt mantığını benimseyip tüm öğrencilerimizi kuşatacak çalışmalar ışığında felsefe benimsenmiştir.

 • MATEMATİK DÜNYASI
 • Teknolojik gelişmelerle birlikte daha önceki kuşakların karşılaşmadığı yeni problemlerle karşılaşılan günümüz dünyasında, matematiğe değer veren, matematiksel düşünme gücü gelişmiş, matematiği modelleme ve problem çözmede kullanabilen bireylere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede tasarlanan lise matematik öğretim programı “Sayılar ve Cebir”, “Geometri” ve “Veri, Sayma ve Olasılık”tan oluşan öğrenme alanlarından hareketle öğrencileri kişisel, sosyal ve mesleki hayata hazırlamayı ve yüksek öğrenimde gerekli olan temel matematiksel bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda lise matematik öğretim programı ile öğrencilerin;

  Problem çözme becerilerini geliştirmeleri,

  Matematiksel düşünme becerisi kazanmaları,

  Matematiğin kendine has dilini ve terminolojisini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri,

  Matematiğe ve matematik öğrenimine değer vermelerinin sağlanması amaçlanmıştır.

 • FEN DÜNYASI
 • Fen bilimlerinde öğrencilere her bilgiyi yüklemek mümkün değildir. Bilginin yanı sıra bilginin elde ediliş yöntemleri de öğrencilere kazandırılmalıdır. Bilimsel bilgiler değişebilir.Bilimsel bilgilerin bilinen gerçeklerle doğru olduğu ve zamanla değişebilceği fikri okulumuzda öğrencilere aktarmak istediğimiz nihai hedeflerimiz arasındadır.Bu doğrultuda tam donanımlı Fizik, Kimya ve Biyoloji labaratuvarlarımızda öğrencilerimizin bilimsel süreç becerilerini kullanması ve onların öğrendiklerini daha kolay hatırlaması amaçlanmıştır.

 • TARİH DÜNYASI
 • “Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz; bugünü anlamayan yarını göremez, yarını inşa edemez; hatta dünden gelen hamlelerin nedenlerini bile düşünemez.” Tarih eğitimimizde amacımız her şeyden önce bugünkü uygarlığın nasıl meydana geldiğini öğretmek ve uygarlığın tüm toplumların katkısıyla oluştuğu bilincini oluşturmaktır. Böylelikle bireyler, ortak değerlere sahip çıkarak din, dil, ırk gibi ayrımlara girmeden barış içinde yaşamayı öğrenir.

 • COĞRAFYA DÜNYASI
 • “Coğrafi düşünce kaçınılmaz olarak haritalarla bağlantılıdırır... eğer bir düşünceyi haritaya yerleştiremiyorsanız bir düşünceye sahip değilsiniz demektir.” Bu bağlamda ülkemizin fiziksel ekonomik ve kültürel kaynaklarını; küresel çevre sorunlarına yönelik bilgilendirmelerle, çevre bilincini kazandırmak ve az tüketen farkındalığı yüksek bir kuşak oluşturup üniversite giriş sınavlarına yönelik çalışmalar yaparak başarılarını temin etmek amaç edinmiştir.

 • EDEBİYAT DÜNYASI
 • İnsan, dilini edebiyatla öğrenir, dilinin zevkine, şuuruna edebiyatla varır. Aslında insan kendini, kendi varlığını, benliğini edebiyatla idrak eder. Kişiliğini, millî varlığını, kimliğini, benliğini, insan olmayı edebiyatla fark eder, anlar, yaşar.Öğrencilerin Türkçe ile sanat eseri ortaya koyabilecek, gündelik hayatla ilgili her türlü yazışmaları yapabilecek becerileri kazanmalarını sağlayıp onları yorumlayacak seviyeye ulaştırmak amaç edinmiştir.

 • OKUL AİLE BİRLİĞİ
 • Okul Aile Birliği'nin amacı;aileler ile okul arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, öğrencileri, Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile Atatürk İnkilap ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi,öğretmenler,veliler ve ailelerle iş birliği yapmaktır. Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler Okul Aile Birliği'nin tabii üyesidir.

 • GENÇ UFUK LİSESİ FORMA KURALLARI
 • Öğrenciler okula okul formasıyla gelmek zorundadırlar. Ve GENÇ UFUK logolu ürünler giymelidir. Okul formasına benzer de olsa değişik giysilerle okula gelinmemesi için velilerin de gereken özeni göstermeleri beklenir.

Yukarı Çık